Velkommen. til Pladsanvisningen i Glostrup Kommune

Her kan du søge om plads til dagpleje, aldersintegreret institution samt indskrive i SFO og klub.

Hvis du bor i en anden kommune og har planer om at flytte til Glostrup Kommune, skal du ikke anvende NemID for at skrive dit barn op. Klik i stedet på "Dagtilbud 0-6 år" og skriv barnet op uden at være logget på og her efter send leje- eller købskontrakt til pladsanvisning@glostrup.dk. Tilbuddet forudsætter at I har folkeregisteradresse i Glostrup Kommune senest den dato pladsen er gældende fra.

Vi anbefaler, at du læser Glostrup Kommunes visitationsregler, tildeling af pladser under "Information".

Øverst på denne side er der fire faner du kan vælge i mellem. "Min side", "Dagtilbud 0-6 år", "SFO og klub" og "Hjælp".

Fanen "Min side" er først aktiv når man har logget ind med NemID.

Fanen "Dagtilbud 0-6 år" indeholder kommunens udbud på dagtilbudsområdet for børn mellem 0 til 6 år. Det er også her du kan søge om tilskud til privat pasning.

Inden du søger, anbefaler vi, at du læser vejledning til tilskud til privat pasning under "Information".

Fanen "SFO og klub" indeholder kommunens udbud på SFO og klub området.

Fanen "Hjælp" indeholder kontaktoplysninger til kommunen.

Det er ikke nødvendigt at logge på med NemID for at skrive barn op til kommunale tilbud. Hvis du vil søge tilskud til privat pasning, skal du først logge på med NemID.

Vil du udmelde dit barn, skal du logge ind med NemID og vælge menuen "Indmeldelsesforhold/økonomisk fripladstilskud" inde under "Min side".

Ønsker du at søge om økonomisk fripladstilskud, skal du logge ind med NemID og gå på fanen "Indmeldelsesforhold/økonomisk fripladstilskud".

Ønsker du at lave en simulering af en opkrævning, skal du klikke på "Beregn betaling" i menuen "Information".

Kan du ikke ændre på dit barns indmeldelsforhold, bedes du prøve med den anden forældres NemID.