Vælg typen for ansøgningen

Fanen 0-6 år
Ansøgningsskemaerne
0-2 års plads
Børn som har behov for pasning i alderen fra 6 måneder til 2 år 9 måneder

3-5 års plads
Børn som har behov for pasning i alderen fra 2 år 10 måneder og frem til skolestart.

Tilskud til privat pasning
Børn som har behov for pasning i alderen fra 6 måneder til 2 år 9 måneder.

Fanen SFO og SFO2
Ansøgningsskemaerne
SFO
Børn som har behov for pasning fra 0. til 3. klasse.

SFO2 (klub)
Børn som har behov for pasning fra 4. til 7. klasse.

  SFO opskrivning eller SFO2 (klub) opskrivning